top of page

Terapi 

 

Passer for alle som trenger noen å snakke med om utfordringer i parforholdet, konflikter, relasjoner, angst, depresjon, sorg og kriser, ensomhet eller en vanskelig livssituasjon. Mens andre igjen bærer på vonde minner og ubearbeidede opplevelser.

 

Da kan det være godt å ha noen å snakke med. Her kan du få støtte og bli hørt og finne ut hva som skal til for å få til nødvendige endringer. Jeg tilbyr en-til-en terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi.

Individualterapi 

I terapien kan du få hjelp med utbrenthet, stress, sorg, kriser, angst, mobbing, overgrep, depresjon eller lavt selvbilde. Eller kanskje du står i konflikter på jobb, strever din leders lederstil. 

Terapi kan gi deg støtte til bedre å forstå og tåle andre og egne Her kan du bli mer kjent med hva som skjer med egne reaskjoner, både med følelser, tanker og kropp. Terapi gir deg muligheter til å utforske egne reaksjoner og handlinger i relasjon til andre. Ved å bli mer bevisst hva som skjer med deg vil det også hjelpe deg i dine relasjoner til andre.

Terapi kan også gi deg økt forståelse av din livssituasjon og sammenhenger i livet ditt.​ 

Parterapi

Har du/dere det utfordrende i parforholdet? Da kan det være godt å snakke sammen. I parterapien kan dere få støtte til bedre å forstå og mestre disse reaksjonene. 

Som par er det godt å føle seg følelsesmessig nær nok hverandre. Mangel på følelsesmessig nærhet i parforholdet kan føre til krangler, negative reaksjonsmønstre, svik, uhensiktsmessige følelsesmessige reaksjoner eller misnøye. 

Kanskje du føler deg mye kritisert og at partneren din ikke lytter til deg. Dette kan føre til at man føler seg sårbar. Det kan skape negative følelser som frustrasjon og sinne og kanskje du føler deg alene i forholdet. Da kan det være godt å få hjelp til å snakke sammen.  

Parterapien kan bidra til at dere lettere kan mestre samspillet, snakke bedre sammen. Og kanskje ha mer tolerase ovenfor hverandres ønsker og behov. .

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en god metode for å bli bevisst på seg selv i relasjon til andre. Sammen med andre kan du utforske egne reaksjoner og følelser ovenfor andre. Gruppeterapi passer for alle og som er nysgjerrig på egenutvikling og vekst.

 

Tema som kan snakkes om kan for eksempel være forventningspress, angst, uro, relasjoner, vanskelige følelser, sorg, bekymring og skam. I gruppen kan du få støtte og utforske og bedre forstå egne reaksjoner i møte med andre. Her kan du lese mer om gruppeterapi og melde deg på.

bottom of page