top of page

Terapi 

 

Individualterapi 

I terapien kan du få hjelp med utbrenthet, stress, sorg, angst, mobbing, overgrep, depresjon eller lavt selvbilde. Eller kanskje du står i konflikter på jobb, strever din leders lederstil? Da kan terapi være nyttig og da kan det bli lettere å få til endringer.

Terapi kan også gi deg støtte til bedre å forstå og tåle egne reaskjoner både hva som skje med følelsene, tankene og kroppen. Terapi gir deg muligheter til å utforske egne reaksjoner og handlinger i relasjon til andre. Ved å bli mer bevisst hva som skjer med deg vil det også hjelpe deg i dine relasjoner til de andre rundt deg,

Terapi kan også gi deg økt forståelse av din livssituasjon og sammenhenger i livet ditt.Jeg tilbyr en-til-en terapi, parterapi og gruppeterapi.

Parterapi

Opplever du/dere å ha det utfordrende i parforholdet? Da kan det være godt å snakke sammen. Er dere trygge nok på hverandre? Det er viktig at dere som par kan føle at dere har en trygg følelsesmessig tilknytning til hverandre. Opplevelsen av mangel på tilknytning vil kunne føre til negative reaksjonsmønstre, svik, uhensiktsmessige følelsesmessige reaksjoner eller misnøye mellom dere. 

I parterapien kan dere få støtte til bedre å forstå og mestre disse reaksjonene. 

Kanskje du føler deg mye kritisert. Dette kan føre til at du føler deg mer sårbar i forholde. Det kan skape negative følelser som frustrasjon og sinne. Kanskje du føler deg alene i forholdet. Da kan det være godt å få hjelp til å snakke sammen.  

Parterapien kan bidra til at dere lettere kan mestre samspillet, snakke bedre sammen. Og kanskje ha mer tolerase ovenfor hverandre.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en god metode for å bli bevisst på seg selv. Du er sammen med andre istedenfor å måtte være ansvarlig for å være aktiv hele timen. Gruppeterapi passer for alle og som er nysgjerrig på egenutvikling og vekst.

 

Tema som kan snakkes om kan for eksempel være forventningspress, angst, uro, relasjoner, vanskelige følelser, sorg, bekymring og skam. I gruppen kan du få støtte og utforske og bedre forstå egne reaksjoner i møte med andre. Her kan du lese mer om gruppeterapi og melde deg på.

Veiledning

Veiledning brukes når du skal arbeide profesjonelt med andre mennesker. I veiledningen får du hjelp til å se situasjoner fra et profesjonelt perspektiv og hvordan møte de utfordringene du står i sammen med klienten, pasienten, brukeren eller medarbeideren.

 

Veiledningen kan foregå i grupper for eksempel personal- eller teamsgrupper eller en-til-en. 

Jeg er sertifisert veileder MNGF som gir godkjente PFO timer.

bottom of page