top of page

Terapi 

 

Passer for alle som trenger noen å snakke med om ulike utfordringe. Det kan være angst, depresjon, stress, utbrendthet, sorg og kriser, ensomhet, konflikter i relasjoner eller i parforholdet. Eller kanskje du bærer på vonde minner og ubearbeidede opplevelser.

 

Det kan det være godt å ha noen å snakke med. Her kan du få støtte og bli hørt. Sammen kan vi kanskje organisere og finne ut hva som trengs for å få til nødvendige endringer. Jeg tilbyr en-til-en terapi, parterapi, familieterapi og gruppeterapi.

Individualterapi 

I terapien kan du få hjelp med utbrenthet, stress, sorg, kriser, angst, mobbing, overgrep, depresjon eller lavt selvbilde. Eller kanskje du står i konflikter på jobb, strever din leders lederstil. 

Terapi kan gi deg støtte til bedre å forstå og tåle andre og egne følelser. Her kan du bli mer kjent med hva som skjer med egne reaskjoner, både med følelser, tanker og kropp. Terapi gir deg også muligheter til å utforske egne reaksjoner og handlinger i relasjon til andre. 

Parterapi

Har du/dere det utfordrende i parforholdet? Da kan det være godt å snakke sammen med en utenforstående. I parterapi kan dere få støtte til bedre å forstå og mestre egne og den andres reaksjoner og følelser.

Som par er det godt å føle seg følelsesmessig nær hverandre. Mangel på denne følelsesmessige nærheten i parforholdet kan føre til krangler, negative reaksjonsmønstre, svik, uhensiktsmessige reaksjoner eller misnøye. 

Opplevelsen av å føle seg kritisert av partneren kan være vanskelig å stå i. Dette kan føre til at man føler seg sårbar. Det kan skape negative følelser som frustrasjon og sinne og følelsen av å stå alene i forholdet. Det er da det kan det være godt å få hjelp til å snakke sammen.  

Parterapien kan bidra til å lettere mestre samspillet og snakke sammen. Noe som også kan øke tolerasen ovenfor hverandres ønsker og behov. 

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en god metode for å bli bevisst på seg selv i relasjon til andre. Sammen med andre kan du utforske egne reaksjoner og følelser ovenfor andre. Gruppeterapi passer for alle  som er nysgjerrig på egenutvikling og vekst.

 

Tema som kan snakkes om kan for eksempel være forventningspress, angst, uro, relasjoner, vanskelige følelser, sorg, bekymring og skam. I gruppen kan du få støtte og utforske og bedre forstå egne reaksjoner i møte med andre. Gruppeterapeuten har juridisk taushetsplikt. Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen. Ta kontakt for å melde din interesse.

Therapy session_edited_edited.jpg
bottom of page