Terapi 

Individualterapi, parterapi & gruppeterapi

Terapi kan gi deg støtte til bedre å forstå og tåle egne reaskjoner både hva som skje med følelsene, tankene og kroppen. Terapi gir deg muligheter til å utforske, på et dypere plan, egne reaksjoner og handlinger i relasjon til andre. Ved å bli mer bevisst hva som skjer med deg vil det også hjelpe deg i dine relasjoner til de andre rundt deg,

Terapi kan også gi deg økt forståelse av din livssituasjon og sammenhenger i livet ditt.Jeg tilbyr en-til-en terapi, parterapi og gruppeterapi.

Individualterapi

I en-til-en-terapi har jeg fokus på hva du trenger og hvordan du kan få det bedre med egne følelser og tanker, livssituasjon, kjæresten, venner, kollegaer m.m. Rett og slett ha fokus på hvordan du kan få en bedre hverdag og ta valg som du selv er fornøyd med. Noen ganger vil det være å forstå andre og deg selv på nye måter, finne måter å tåle egne og kanskje andres følelser på, bli mer bevisst hvilke valg du tar og kanskje finne nye løsninger. I terapien går vi inn på tema som opptar deg og som du selv vilsnakke om. Sammen utforsker vi de områdene du er klar for å se næremer på.  

Parterapi

Det kan være godt å snakke sammen når dere opplever å ha det utfordrende i parforholdet. Det kan være dere opplever å ikke føle dere trygge nok på hverandre. Da kan vi se mer på hva som fører til dette. At dere som par kan føle at dere har en trygg følelsesmessig tilknytning i møte med hverandre er viktig. Mangel på denne tilknytningen vil kunne utspille seg i form av negative samspillsmønstre, uhensiktsmessige følelsesmessige reaksjoner, opplevelse av svik eller manglende energi mellom dere som par.

 

I parterapien kan dere få støtte til bedre å forstå og mestre disse følelsesmessige reaksjoner og signaler i parforholdet som kan komme frem i opphetede situasjoner. 

 

Kan være du opplever eller er en som bidrar til krass kritikk, nedbrytning av tillit og økt sårbarhet  i forholdet. Uansett kan det skape negative følelser som frustrasjon og sinne og kanskje en følelse av å være alene i forholdet. Da kan det være godt å snakke sammen og bli lyttet til.  

Parterapien kan bidra til å mestre samspillsmønstre, kanskje øke tolerase viduet og gjøre det lettere for dere å møte hverandre med økt forståelse, empati og positive reaksjonsmønstre.

Gruppeterapi

Gruppeterapi er en god metode for å bli bevisst på seg selv. Du er sammen med andre istedenfor å måtte være ansvarlig for å være aktiv hele timen alene som i en vanlig terapitime! Gruppeterapi passer for alle og som er nysgjerrig på egenutvikling og vekst. Tema som kan snakkes om kan for eksempel være forventningspress, angst, uro, relasjoner, vanskelige følelser, sorg, bekymring og skam. I gruppen kan du få støtte og utforske og bedre forstå egne reaksjoner i møte med andre. Her kan du lese mer om gruppeterapi og melde deg på.

Online terapi

 

Noen å snakke med uansett hvor du bor eller oppholder deg?

Digital videosamtale brukes mye og enda mer det siste året. Jeg har erfaring med digital terapi og har erfaring med at det funderer godt. Jeg benyttert sikkert online system.

Veiledning

Veiledning brukes når du skal arbeide profesjonelt med andre mennesker. I veiledningen får du hjelp til å se situasjoner fra et profesjonelt perspektiv og hvordan møte de utfordringene du står i sammen med klienten, pasientem, brueren eller medarbeieren. Veiledningen kan foregå i grupper for eksempel personal- eller teamsgrupper eller en-til-en. 

Jeg er sertifisert veileder MNGF som gir godkjente PFO timer.