Terapiveiledning

Opplever du utfordringer som omfatter privat livet, familie og venner eller kanskje både på jobb og i privatlivet. Da kan det være hensiktsmessig å gå i terapi.​

 

Terapi er nyttig for deg som enkeltperson og i roller som kjæreste, foreldre, datter eller sønn, pårørende eller som venn. Dersom du opplever at disse relasjonene blir store utfordringer for deg kan det være hensiktsmessig å oppsøke terapi for dette. 

  

Dersom du står du ovenfor en krise i livet ditt, opplever sorg, depresjon, sykdom eller er påført andre personlige lidelser er det viktig å sørge for god støtte. Da kan terapi være svært hjelpsomt. 

Coaching & lederutvikling

Opplever du dine relasjoner til dine medarbeidere, ledere, kunder, pasienter, klienter eller brukere som utfordrende? Da kan det være nyttig å søke støtte for lettere å stå i dette gjennom coaching, lederutvikling eller veiledning.

 

Coaching og lederutvikling er direkte knyttet til utvikling av deg og de rollene du har i arbeidslivet. Dette kan være i rollen som leder, medarbeider eller fagperson /professionals.

 

Ved å øke din bevissthet om hvordan du virker på de andre rundt deg kan dette bidra til mer positive reaksjoner og resultater.

 

Måten du mestrer stress på kan hjelpe deg i en travel arbeidsdag. Coaching og lederutvikling kan gi støtte til dette.

Eller er du kanskje rett og slett er kommet til et punkt i livet der du trenger tid til å reflektere over hvordan du vil at livet ditt skal være og hvilke valg du vil ta. Uansett er det viktig å ta deg selv og egne behov på alvor og sørge for å søke støtte for utfordringene du står i.

Samtalene kan også foregå på engelsk.

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

kbh@coachingogterapi.no

+ 47 976 73 691