Terapi, Coaching & veiledning

Terapi 

 

Trenger du støtte i en utfordrende livsfase eller situasjon? Eller opplever du utfordringer i ditt privat liv, med familien, kjæresten eller venner? 

Da kan det terapi hjelpe deg. Alle opplever på et eller annet tidspunkt å ha det vanskelig eller stå i krevende livssituasjoner, Det kan være du står i en akutt livskrise eller har slitt over tid, uasnsett hva det er så kan det å kontakte en terapeut være det som hjelper deg ut av situasjonen og videre i livet. 

 

Terapi er nyttig for deg som enkeltperson eller i rollen som kjæreste, foreldre, datter eller sønn, pårørende eller som venn. Mange kan ofte oppleve disse rollene som utfordrende. Andre kan oppleve å stå ved et veiskille eller trenger å utforske sider ved seg selv. 

Noen står kanskje i en krise, opplever sorg, depresjon, angst, sykdom eller er påført andre personlige lidelse. Uansett er det viktig å sørge for god støtte. 

Kanskje er terskelen høy for å søke hjelp. Men ofte er det nettopp terapi som er det som skal til for å komme videre i livet.  

Det finnes flere terapiformer; samtaleterapi, parterapi og gruppeterapi

Coaching & lederutvikling

Opplever du utfordringer på jobb i relasjon til dine medarbeidere, ledere eller kunder?

Eller trenger du et karriereskifte? 

Da kan det være nyttig å søke støtte gjennom coaching eller lederutvikling. Coaching og lederutvikling er direkte knyttet til utvikling av deg og de rollene du har i arbeidslivet. Det kan være i rollen som leder, medarbeider eller fagperson /professionals.

Står du i en konflikt med en medarbeider eller personalgruppen? Vet du på hvordan du skal møte medarbeidere som har det vanskelig, er sykemeldt eller strever med å ha hjemmekontor? Det er godt å ha en sparringspartner og få støtte til å utforske hvordan du kan møte disse utfordringene. 

 

Med coaching kan du få støtte i din egenutvikling, lederstil, dine og andres reaksjoner eller veivalg i karrieren.  

Det er viktig å ta behov og ønsker på alvor. Sørg for å få den støtten du trenger med de for utfordringene du står i. Det kan du få med coaching. 

En-til-en samtale 

Passer for alle som trenger noen å snakke med om egen livssituasjon, depresjon, angst, relasjoner, sorg m.m.

Parforhold og relasjonesvansker. 

Øk tryggheten i forholdet. Få støtte til å snakke bedre sammen 

Samarbeid om dine, mine, våre barn.

Coaching av ledere

Coaching av medarbeidere. 

Få støtte til å stå i utfordringer, karriereskifte, eller konflikter på jobben.

Bli en tydligere leder ved å utforske egen lederstil.