Terapi & parterapi

Gruppeterapi & veiledning

 

Opplever du utfordringer som omfatter privat livet, familie og venner eller kanskje både på jobb og privatliv? Da kan det være hensiktsmessig å gå i terapi.​ Til meg kommer alle i ulike livssituasjoner.

 

Terapi er nyttig for deg som enkeltperson og i rollen som kjæreste, foreldre, datter eller sønn, pårørende eller som venn. Dersom du opplever at disse rollene er utfordrende for deg kan det være nyttig å gå i terapi. 

  

Står du ovenfor en krise i livet ditt, opplever du sorg, depresjon, sykdom eller er påført andre personlige lidelser er det viktig å sørge for god støtte. Det er da terapi kan være godt å støtte seg til. 

Kanskje er terskelen høy for å søke hjelp. Men enten du du står i en akutt livskrise eller har hatt det vanskelig over tid kan terapi være det som får deg til å komme videre.  

Eller står du rett og slett ved et veiskille eller trenger å utforske sider ved deg selv? Uansett er terapi en god måte å få den støtten du trenger fra en utenforstående

Veildening brukes når du skal arbeide profesjonelt med andre mennesker. Få hjelp til å se situasjoner fra et profesjonelt perspektiv og hvordan møte de utfordringene du står i. 

Her er er mulig å gå i en-til-en terapi, parterapi, familieterapi eller gruppeterapi.

 

 

Coaching & lederutvikling

Opplever du relasjoner til dine medarbeidere, ledere, kunder, pasienter, klienter eller brukere som utfordrende? Da kan det være nyttig å søke støtte for lettere å stå i dette gjennom coaching eller lederutvikling. Det er mulig å gå i coaching en-til-en eller i gruppe... 

Coaching og lederutvikling er direkte knyttet til utvikling av deg og de rollene du har i arbeidslivet. Dette kan være i rollen som leder, medarbeider eller fagperson /professionals.

 

Står du i en konflikt med en medarbeider eller personalgruppa? Lurer du på hvordan du skal møte medarbeidere som har det vanskelig, er sykemeldt eller strever med hjemmekontor ordningen? 

Her kan det være godt å ha en sparringspartner og få støtte til å undersøke hvordan du kan møte de utfordringen de du har ansvar for står i. 

 

Kan hende du vil undersøke hvordan du virker på de andre rundt deg. Da kan coaching være nyttig. Når du endrer deg kan dette bidra til at de rundt deg endrer seg. Erfaringer viser at endringer i adferd ofte kan bidra til økte positive reaksjoner og bedre resultater.

 

Måten du mestrer stress på påvirker ofte hvordan du opplever en travel arbeidsdag.Coaching kan støtte deg og bidra til nye måter å mestre stress og reaksjoner på.  

Coaching og lederutvikling kan gi god støtte til egen utvikling og økt forståelse av egne reaksjoner.

Eller har du kommet til et punkt i livet der du trenger tid til å reflektere over hvordan du vil arbeidsdagen din skal være og gjøre noen nye veivalg? Uansett er det viktig å ta deg selv og dine behov på alvor. Sørg for å få den støtten du trenger med de for utfordringene du står i.

 

Møtearenaer 

Digitalt - på kontoret - gå tur - på arbeidsplassen

Samtalene kan forgå på kontoret mitt sentralt i Oslo eller digitalt. Eller vi kan gå på tur eller møtes på din arbeidsplass. Jeg bruker sikker webløsning og har god erfaring med digital terapi og coaching, både individuelt, par og i grupper.

Gå i terapi

Har du behov for å gå i terapi- eller coachingtimen i stedenfor å møte på kontoret? Mange opplever dette som en god løsning. Det kan være lurt mtp. Covid 19, har stillesittende arbeid eller tenker best når du går. Vi går en rute i et rolig område, ellers er behandlingen som på kontoret.

Samtalene kan foregå på norsk og engelsk.

  • Facebook
  • Instagram

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

kbh@coachingogterapi.no

+ 47 976 73 691                 

​​