Søk støtte gjennom 

Terapi 

Coaching 

Veiledning 

Søk støtte gjennom 

Terapi 

Coaching 

Veiledning 

Terapiveiledning

Opplever du utfordringer som omfatter privat livet, familie og venner eller kanskje både på jobb og i privatlivet. Da kan det være hensiktsmessig å gå i terapi.​ Terapi er nyttig for deg som enkeltperson og i roller som kjæreste, foreldre, datter eller sønn, pårørende eller som venn. Dersom du opplever at disse relasjonene blir store utfordringer for deg kan det være hensiktsmessig å oppsøke terapi for dette. 

  

Dersom du står du ovenfor en krise i livet ditt, opplever sorg, depresjon, sykdom eller er påført andre personlige lidelser er det viktig å sørge for god støtte. Da kan terapi være svært hjelpsomt. 

 

Coaching & lederutvikling

Opplever du dine relasjoner til dine medarbeidere, ledere, kunder, pasienter, klienter eller brukere som utfordrende? Da kan det være nyttig å søke støtte for lettere å stå i dette gjennom coaching, lederutvikling eller veiledning.

 

Coaching og lederutvikling er direkte knyttet til utvikling av deg og de rollene du har i arbeidslivet. Dette kan være i rollen som leder, medarbeider eller fagperson /professionals. Ved å øke din bevissthet om hvordan du virker på de andre rundt deg kan dette bidra til mer positive reaksjoner og resultater. Måten du mestrer stress på kan hjelpe deg i en travel arbeidsdag. Coaching og lederutvikling kan gi støtte til dette.

Eller er du kanskje rett og slett er kommet til et punkt i livet der du trenger tid til å reflektere over hvordan du vil at livet ditt skal være og hvilke valg du vil ta. Uansett er det viktig å ta deg selv og egne behov på alvor og sørge for å søke støtte for utfordringene du står i.

 

Om meg

Utdanning

 

Jeg er gestaltterapeut, coach & veileder  MSc, MNGF og MGPO. 

Jeg har Mastergrad i Ledelse fra BI (2015) og Organisasjon og Ledelse fra Universitetet i Oslo. 

Jeg har også Mastergrad i Gestaltpsykoterapi MSc (2004) fra Universitetet i Derby, England.

I New York, USA har jeg tatt videreutdanning i kroppsorientert psykoterapi ved Senter for somatiske studier, Ruella Frank (2010). I tillegg har jeg både veilederutdanning, etter- og grunnutdanning fra Norsk Gestalt Institutt, Høyskole.

Fra Universitet i Oslo har jeg Cand.mag. grad i samfunnsfag med psykologi mellomfag.

Som sertifisert veileder fra NGI og medlem i NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) og GPO (Gestalt Praktiserende i Organisasjoner) fra NGI kan jeg derfor ta i mot gestaltterapeuter som trenger veiledning for å få godkjent dette til sin utdanning ved NGI. Dette gir godkjente PFO timer.

Jeg er også akkreditert medlem i MGPO og kan ha studenter i coaching og veiledning godkjent av Norsk Gestalt Institutt (NGI)

 

Arbeidserfaring

 

Jeg har hatt privat praksis siden 2000 og arbeidet med individualklienter, par, grupper, barn, ungdom og ledere. Fra 2013 har jeg også arbeidet som veileder. 

 

Hovedarbeidsplassen har, siden 2001-, likevel vært som gestaltterapeut, familieterapeut og gruppeterapeut i  2.linje tjenesten i voksenpsykiatrien DPS frem til 2012 og barne- og ungdomspsykiatrien.

Jeg har også erfaring som konsulent innen lederutvikling og coaching av ledere, lederutvikling, HR samt vært avdelingsleder i Oslo kommune.

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach & veileder

MSc, MNGF/ MGPO

Styreverv

 

Fra 2019- har jeg vært styreleder i Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO), og styremedlem fra 2014.

Jeg har også vært styremedlem i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) (2004-09) og styremedlem i Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) (2008-09).

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

 

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

E-mail   kristinborge@hotmail.com                     

Telefon  + 47 976 73 691