Søk støtte gjennom 

Terapi 

Terapiveiledning

Opplever du utfordringer som omfatter privat livet, familie og venner eller kanskje både på jobb og i privatlivet. Da kan det være hensiktsmessig å gå i terapi.​ Terapi er nyttig for deg som enkeltperson og i roller som kjæreste, foreldre, datter eller sønn, pårørende eller som venn. Dersom du opplever at disse relasjonene blir store utfordringer for deg kan det være hensiktsmessig å oppsøke terapi for dette. 

  

Dersom du står du ovenfor en krise i livet ditt, opplever sorg, depresjon, sykdom eller er påført andre personlige lidelser er det viktig å sørge for god støtte. Da kan terapi være svært hjelpsomt. 

 

Coaching & lederutvikling

Opplever du dine relasjoner til dine medarbeidere, ledere, kunder, pasienter, klienter eller brukere som utfordrende? Da kan det være nyttig å søke støtte for lettere å stå i dette gjennom coaching, lederutvikling eller veiledning.

 

Coaching og lederutvikling er direkte knyttet til utvikling av deg og de rollene du har i arbeidslivet. Dette kan være i rollen som leder, medarbeider eller fagperson /professionals. Ved å øke din bevissthet om hvordan du virker på de andre rundt deg kan dette bidra til mer positive reaksjoner og resultater. Måten du mestrer stress på kan hjelpe deg i en travel arbeidsdag. Coaching og lederutvikling kan gi støtte til dette.

Eller er du kanskje rett og slett er kommet til et punkt i livet der du trenger tid til å reflektere over hvordan du vil at livet ditt skal være og hvilke valg du vil ta. Uansett er det viktig å ta deg selv og egne behov på alvor og sørge for å søke støtte for utfordringene du står i.

 

Om meg

Utdanning

 

Kristin er gestaltterapeut, coach & veileder  MSc, MNGF og MGPO. 

 

Hun har Mastergrad i Ledelse fra BI (2015) og organisasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo. 

Kristin  har også Mastergrad i Gestaltpsykoterapi MSc (2004) fra Universitetet i Derby, England.

Hun har også en videreutdanning i kroppsorientert psykoterapi ved Senter for somatiske studier, Ruella Frank, New York, USA (2010). I tillegg har hun både veilederutdanning, etter- og grunnutdanning fra Norsk Gestalt Institutt, Høyskole.

Hun har Cand.mag. grad i samfunnsfag med psykologi mellomfag fra Universitet i Oslo.

Som sertifisert veileder og medlem i MNGF og MGPO fra NGI kan hun ta imot coacher og gestaltterapeuter som trenger veiledning for å få godkjent PFO timer.

Hun er akkreditert medlem, MGPO og kan ha studenter i coaching godkjent av Norsk Gestalt Institutt (NGI)

 

Hun er medlem i Norsk Gestaltterapiforening (NGF) og Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO).

 

Arbeidserfaring

 

Kristin har hatt privat praksis siden 2000 og arbeidet med enkeltklienter, par, grupper og barn, ungdom og ledere. Fra 2013 har hun også arbeidet som veileder. 

 

Hovedarbeidsplassen har, siden 2001-, likevel vært som gestaltterapeut, familieterapeut og gruppeterapeut i voksenpsykiatrien DPS frem til 2012. 

Fra 2001 har hun arbeidet i 2.linje tjenesten i barne- og ungdomspsykiatrien.

Hun har også erfaring som konsulent innen lederutvikling og coaching av ledere, lederutvikling, HR samt vært avdelingsleder i Oslo kommune.

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach & veileder

MSc, MNGF/ MGPO

Styreverv

 

Fra 2019 har hun vært styreleder i Gestalt Praktiserende i Organisasjoner (GPO), og styremedlem fra 2014.

Fra 2004 til 2009 har hun vært styremedlem i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og styremedlem i Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) i perioden

2008-09.

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

 

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

E-mail   kristinborge@hotmail.com                     

Telefon  + 47 976 73 691