'

Coaching & lederutvikling

Coaching

Coaching kan hjelpe deg å fremme personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen. Coaching er en form for motiverende veiledning og læring. Coaching fokuserer på personlig utvikling i din yrkeskarriere. 

 

Gestalt coaching bygger på prinsippet om at hvert menneske har sin subjektive opplevelse av virkeligheten.Hva er det som er riktig for deg? Hva som er viktig i ditt liv og hva trenger du å utforske utforske videre.

 

​Vi er hver og en av oss selv ansvarlig for våre valg og handlinger. Ved økt bevisstgjøring av dine følelser, tanker og reaksjoner vil det bli enklere for deg å se hva du gjør og hvilke valg du tar.

Vi påvirker og blir påvirket av andre rundt oss. Ved å bruke gestaltmetoden utforsker vi situasjoner vi er en del av, og observerer det som skjer med oss, uten å dømme eller vurdere. Isteden vil vi sammen utforske og få ny innsikt. 

Det som oppstår i relasjonen mellom coach og klient gjenspeiler ofte det som skjer i klientens relasjoner både på jobb og privat.  Timene vi har sammen utforsker vi dette i trygge omgivelser. Arbeidet vi gjør kan hjelpe deg å komme til ny forståelse av din egen situasjon, finne nye måter og løsninger på jobb men også privat. 

Coachen kan hjelpe deg å oppdage og komme i kontakt med nye sider i deg. Utforske dine reaksjoner og kanskje se andre mennesker i et nytt lys. Det vil også kunne hjelpe deg til lettere identifisere handlinger som hindrer deg i å bruke potensialet i deg. Å utforske utfordringer du står i kan også vise seg å ha uoppdagede muligheter.

Lederutvikling

Ledercoaching er god støtte for ledere som ønsker å utvikle sin lederstil. Eller utforske hvordan håndtere konflikter eller mestre å ta raske eller vanskelige valg.

Ledelse i krisetider kan oppleves enda mer utfordrende. Hvis tilliten forvitres eller det er langt til medarbeiderne, kanskje på gurnn av hjemmekontorordninger, kan det for mange ledere oppleves som enda mer utfordrende. Uansett er lederskap viktig og krevende og det er nyttig å bruke tid på å finne din stil. 

For å utvikle seg som leder, trenger vi å integrere læring både i hodet, kroppen og i følelsene. En integrert forståelse av denne ledelsesrollen er det som skal til for ledelsesendring virkelig kan skje. 

Felles forståelse skapes i utvekslingen mellom deg og de andre. En slik felles forståelse og bevisstgjøring, bidrar til en god kommunikasjon, mellom deg som leder og medarbeiderne.

Coachinggruppe for arbeidstakere

Det er ikke bare ledere som trenger støtte og utvikling. Søk støtte sammen med andre arbeidstakere i en egen coachinggruppe. Finn måter du kan løse utfordringer på, i din jobbhverdag, i coachgruppen.

Gruppen passer for alle arbeidstakere, også de som ønsker å utforske andre karrière muligheter.

 

En coachinggruppe kan også være til god hjelp for de som jobber med endring i arbeidslivet og i organisasjoner, uavhengig av stilling. 

 

En-til-en coaching og gruppecoaching kan også holdes digitalt.