top of page
Professional Female   _edited_edited.jpg


'

Coaching 

Coaching kan hjelpe deg å fremme personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen. Coaching er en form for motiverende veiledning og læring. Coaching fokuserer på personlig utvikling i din yrkeskarriere. 

 

Gestalt coaching bygger på prinsippet om at hvert menneske har sin subjektive opplevelse av virkeligheten.Hva er det som er riktig for deg? Hva som er viktig i ditt liv og hva trenger du å utforske utforske videre.

 

​Vi er hver og en av oss selv ansvarlig for våre valg og handlinger. Ved økt bevisstgjøring av dine følelser, tanker og reaksjoner vil det bli enklere for deg å se hva du gjør og hvilke valg du tar.

Vi påvirker og blir påvirket av andre rundt oss. Ved å bruke gestaltmetoden utforsker vi situasjoner vi er en del av, og observerer det som skjer med oss, uten å dømme eller vurdere. Isteden vil vi sammen utforske og få ny innsikt. 

Det som oppstår i relasjonen mellom coach og klient gjenspeiler ofte det som skjer i klientens relasjoner både på jobb og privat.  Timene vi har sammen utforsker vi dette i trygge omgivelser. Arbeidet vi gjør kan hjelpe deg å komme til ny forståelse av din egen situasjon, finne nye måter og løsninger på jobb men også privat. 

Coachen kan hjelpe deg å oppdage og komme i kontakt med nye sider i deg. Utforske dine reaksjoner og kanskje se andre mennesker i et nytt lys. Det vil også kunne hjelpe deg til lettere identifisere handlinger som hindrer deg i å bruke potensialet i deg. Å utforske utfordringer du står i kan også vise seg å ha uoppdagede muligheter.

Veiledning

Veiledning brukes når du skal arbeide profesjonelt med andre mennesker. I veiledningen får du hjelp til å se situasjoner fra et profesjonelt perspektiv og hvordan møte de utfordringene du står i sammen med klienten, pasienten, brukeren eller medarbeideren.

Veiledningen kan foregå i grupper for eksempel personal- eller teamsgrupper eller en-til-en. 

Jeg er sertifisert veileder MNGF som gir godkjente PFO timer..

bottom of page