top of page
Female%2520Portrait_edited_edited_edited.jpg

Hvordan snakker vi sammen?

 

Psykoterapi er samtaleorientert og består av metoder og teknikker som kan bedre egen metal helse både følelsesmessig og kroppslig og i forhold til tanker og tankekjør. Strever man med sterke følelser, vanskelige situasjoner, sorg, krise, angst og andre utfordringer i hverdagen kan det hjelpe å gå i psykoterapi.

Slike opplevelser, vonde minner eller ubearbeidede opplevelser kan det være nyttig å snakke med noen om. Terapien kan foregå på individ-, par- eller gruppenivå.

Psykoterapi har fokus på personlige og sensitive emner, utfordringer, egenutvikling og problemer. Alle psykoterapeuter bundet til taushetsplikten.

Jeg har fokus på gestaltpsykoterapi. Det er en psykoterapeutisk retning som er vidt utbredt og legger til grunn humanistiske psykologi og fenomenologi. Gestaltterapi har fokuset på deg eller dere i relasjon til hverandre og andre rundt dere. Terapien legge vekt på både tankene, kroppen og følelsene dine i et her og nå perspektiv. Ved å være her og nå vil dette hjelpe deg til å bli mer trygg og tydelig på hva du trenger i møte med andre. Dermed kan du på en trygg måte få støtte til å ta de valgene du trenger å ta.

 

Du får støtte fra terapeuten til å finne måter å få bedre kontakt med egne følelser, kropp og tanker på. Ved økt oppmerksomhet på hva som er riktig for deg støtter psykoterapeuten deg til å ta egne valg. Noe som vil kunne hjelpe deg til å stå i ulike relasjoner, situasjoner, utfordringer, konflikter og kriser.

Tilbake til nåtid

Gestaltpsykoterapi har fokus på nådtid. Med det menes i møte med deg selv i relasjon til andre og hvordan du har det her og nå. 

 

I terapien er fokuset på både tankene, kroppen og følelsene dine. Ved å gi det oppmerksomhet kan du bli mer trygg og tydelig på hva du trenger i møte med andre. Dette hjelper deg å ha god kontakt med egne følelser og tanker. Med fokus på følelser, tanker og kropp vil det hjelpe deg å bli mer oppmerksom på hva som er riktig valg for deg her og nå.

Gestaltteorien har fokus på at vi gjør så godt du kan ut i fra de forutsetninger vi har i den situasjonen i vi er i, der og da.Skal vi likevel lære av dette vil vi trenge å øke vår oppmerksomhet på kroppen, tankene og følelsene våre. Økt oppmerksomhet eller bevissthet hjelper oss å bli mer tilstede når vi skal ta valg.

 

Hva er det som er riktig for deg? Sammen finner vi ut hva som er riktig og viktig i livet ditt. Vi ser på hva du trenger støtte til og utforsker dette sammen i trygge omgivelser. Dette ses også i et større og mer helhetelig perspektiv, med fokus på helhet i sammfunnet og verden. Gestaltpsykoterapi er derfor i så måte bærekraftig.  

Opprinnelsen

Ordet «gestalt» har røtter i tysk språk, og betyr opprinnelse, form eller figur. Fredrik Perls (1969), som oppfattes som grunnleggeren av gestaltterapien, hentet begrepet fra gestaltpsykologien. Man tenker at menneskene har en iboende trang til å organisere sin persepsjon, dvs. det sansene oppfatter, i meningsfulle helheter.

 

Er helheten ufullstendig, vil menneskene likevel prøve å skape helhet ved å se meningen i delene slik de er.

Vi har også en tendens til å huske det som er ufullstendig eller uferdig bedre enn det som er ferdig. Det er først når oppgavene er ferdige at vi virkelig «glemmer» eller kan bli ferdig med den. Sammen med deg vil jeg hjelpe til å bidra med å avslutte det som er uferdig.

Figur og grunn

Som menneske organiserer du sansene gjennom omgivelsene i meningsfulle helheter. Dette gjør du ved å velge ut og fokusere på det som interesserer deg. Det som fokuseres på blir dermed figur, og resten blir bakgrunn.

Fra dette kommer figur-grunn prinsippet. For eksempel har du kanskje lyst til å lese ferdig det som står om gestaltterapi, men er samtidig veldig sulten. Hvor sulten du er kan avgjøre om du leser ferdig, eller finner deg noe å spise.

 

Hvis vi oversetter dette til teori, kan vi si at gestaltterapeuten arbeider for at dine figurer skal bli klarere i forhold til bakgrunnen. Dette er med på å gjøre det lettere for deg å fokusere og ta et valg. Det som er uklart eller ikke organisert, bli tydelig og dermed kan det bli lettere å ta valg. ​

Prosess

Når vi opplever kaos trenger vi å prøve å organisere delene til noe meningsfylt. Hvis det er vanskelig å finne denne meningen, vil det si at figuren ikke er tydelig nok. Skal figuren bli tydelig nok, er det nødvendig at det gjøres her og nå. Å nærme seg en tydelig figur er en prosess.

 

Denne prosessen kan være likeså tilfredsstillende som å se selve figuren. Prosessen er viktig fordi vi alle eksisterer i sammenheng med våre relasjoner og omgivelser.

 

Fordi vi motiveres av en indre drivkraft mot vekst og utvikling av våre iboende muligheter (jfr. Maslow) er prosessen viktig. Enhver forandring i oss og våre omgivelser virker derfor inn på de andre rundt oss og omverdenen (miljøet).

bottom of page