Gestaltterapi er en god måte å øke egen oppmerksomhet på og ta gode valg. 

Teori & metode

Hva er gestaltterapi?

Ordet «gestalt» har røtter i tysk språk, og betyr opprinnelse, form eller figur. Fredrik Perls (1969), som oppfattes som grunnleggeren av gestaltterapien, hentet begrepet fra gestaltpsykologien. Man tenker at menneskene har en iboende trang til å organisere sin persepsjon, dvs. det sansene oppfatter, i meningsfulle helheter. Er helheten ufullstendig, vil menneskene likevel prøve å skape helhet ved å se meningen i delene slik de er.

Vi har også en tendens til å huske det som er ufullstendig eller uferdig bedre enn det som er ferdig. Det er først når oppgavene er ferdige at vi virkelig «glemmer» eller kan bli ferdig med den. Sammen med deg vil jeg hjelpe til å bidra med å avslutte det som er uferdig.

Ta valg

Figur og grunn

Vi mennesker organiserer sansene gjennom omgivelsene i meningsfulle helheter. Dette gjør vi ved å velge ut og fokusere på det som interesserer deg. Det som fokuseres på blir dermed figur, og resten blir bakgrunn.

Fra dette kommer figur-grunn prinsippet. For eksempel kan du ha veldig lyst til å lese om gestaltterapi, men er samtidig veldig sulten. Hvor sulten du er vil avgjøre om du leser ferdig, eller finner deg noe å spise. Hvis vi oversetter dette til teori, kan vi si at gestaltterapeuten arbeider for at dine figurer skal bli klarere i forhold til bakgrunnen. Dette er med på å gjøre det lettere for deg å fokusere og kunne ta et valg.

Nærme seg en tydelig figur

Prosess

 Når vi opplever kaos vil vi prøve organisere delene til noe meningsfylt. Hvis det er vanskelig å finne denne meningen, vil det si at figuren ikke er tydelig nok. Skal figuren bli tydelig nok, er det nødvendig at det gjøres her og nå. Å nærme seg en tydelig figur er en prosess.

 

Denne prosessen kan være likeså tilfredsstillende som å se selve figuren. Prosessen er viktig fordi vi kun eksisterer i sammenheng med våre relasjoner og omgivelser. Fordi vi motiveres av en indre drivkraft mot vekst og utvikling av våre iboende muligheter (jfr. Maslow) er prosessen viktig. Enhver forandring i mennesket og dets omgivelser virker derfor inn på andre vi omgås og omverdenen (miljøet).

 

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

 

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

E-mail   kristinborge@hotmail.com                     

Telefon  + 47 976 73 691