Gruppeterapi 
Online eller fysisk

Gruppeterapi

Online eller på kontoret 

Gruppeterapi kan bidra til en opplevelse av å ikke være alene med hvordan du har det. Ved å være sammen i en gruppe er det lettere å oppleve å få støtte både fra deltakerne og terapeuten. Gruppen kan bidra til å øke din opplevelse og forstå mer av dine egne reaksjoner i møte med andre. Dette kan også kan hjelpe deg til å utvikle din selvfølelse og selvtillit.

 

Ønsker du å få det bedre eller forstå mer av dine reaksjoner i møte med andre? Mange forteller om et behov for å dele og få støtte fra andre. Da kan det hjelpe å snakke og utforske sammen. Det er nettopp det du kan du gjøre i gruppeterapi.

 

Gruppen har til hensikt å støtte deg som er i en slik situasjon, så du kan få det bedre i møte med andre.  

Gruppen kan hjelpe deg til å øke din bevissthet om hvordan du ønsker å ha det sammen med andre. Noe som kan bidra til å øke din livskvalitet. Terapeuten vil kunne være der for og støtte deg underveis.

 

​Gruppeterapi kan foregå enten digitalt eller fysisk:

 

Hvem passer gruppen for?

Dette er for deg som ønsker å utforske og erfare sammen med andre. Kjenner du deg alene med dine erfaringer? Ønsker du å utforske dine reaksjoner og handlingsmønstre i et trygt fellesskap? Kanskje du lett havner i faste reaksjonsmønstre i møte med andre. Eller opplever du det vanskelig eller smertefullt å være i nære relasjoner? Da er du ikke alene, i gruppeterapi kan du ta opp slike tema. 

Du kan dele tanker og følelser med de andre i gruppen, samtidig som du kan ta del i de andre gruppedeltakernes livsituasjoner, tanker og følelser.I gruppen deler dere erfaringer og opplevelser og støtter hverandre gjennom prosessen.

 

Gruppen egner seg godt for deg som opplever det vanskelig å være alene med egne tanker og følelser. Noe som mange opplever spesielt nå med med hjemmekontor og restriksjoner.

Gruppeterapi er en effektiv måte å arbeide med psykologiske vansker på.

Hvorfor skal jeg gå i gruppeterapi?

Gjennom å erfare deg selv i samspill med andre kan du øke egen bevissthet om egne reaksjoner tanker, følelser og kropslige opplevelser.

 

Hvilken rolle er det du ofte tar sammen med andre og hvordan preger det deg som menneske? I samtalegruppen kan du få innblikk i og utforske hvordan du har det i relasjoner til andre, enten det er familie, kjæreste, venner eller kollegaer.  

Kan jeg føle meg trygg i gruppe?

I gruppene legges det vekt på gjensidig tillit og fortrolighet. Gruppen har fokus på å skape et klima som føles trygt og ivaretakende.

Taushetsplikt

Gruppeleder har juridisk taushetsplikt. Medlemmene i gruppen har også taushetsplikt overfor de opplysninger de får tilgang til i gruppen. Denne gruppen vil ha maks 8 deltakere, noe som gjør det mer oversiktelig. Gruppeleder følger gruppen og deltakerne tett.

Online gruppeterapi

Dette er gruppen for deg som vil være med i digital gruppeterapi.Den passer for alle som ønsker å utforske egne reaksjonsmønstre i møte med andre. 

 

Online gruppeterapi onsdager - kveld kl 17:30-20:00

Praktisk informasjon:

Dato: 19.05 / 26.05 / 09.06 / 23.06 / 30.06 

Tid: Onsdager Kl.17:30-20:00

5 ganger NOK 3000

Påmelding: kbh@coachingogterapi.no