Coaching

trengs

i arbeidslivet

Coaching, veiledning

& lederutvikling

 

Coaching

Coaching kan hjelpe deg å fremme personlig og faglig utvikling på arbeidsplassen. Coaching er en form for motiverende veiledning og læring. Coaching fokuserer på personlig utvikling 

 

Gestalt coaching bygger på prinsippet om at hvert menneske har sin subjektive opplevelse av virkeligheten. Felles forståelse skapes i utvekslingen mellom den enkelte og de andre. Coachen etterstreber å veilede både ledere og ansatt i dialogen mot felles forståelse og bevisstgjøring

​Gestalt teorien legger til grunn at hvert menneske er selv ansvarlig for sine valg og handlinger. Gestalt har fokus på å bevisstgjøre oss våre egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi tydeligere kan erkjenne og se oss selv og våre valg.

Vi påvirker og blir påvirket av menneskene rundt oss. Ved å bruke gestaltmetoden utforsker vi situasjoner vi er en del av, og observerer det som skjer med oss, uten å dømme eller vurdere.

Det som oppstår i relasjonen mellom coach og klient gjenspeiler ofte det som skjer i klientens relasjoner.

I timene vi har sammen kan du gjøre dette i trygge omgivelser. Arbeidet vi gjør kan hjelpe deg å komme til ny forståelse av din egen situasjon.

Coachen kan hjelpe deg å oppdager nye valg, se dine egne reaksjoner og andre mennesker i et nytt lys, samt lettere identifisere atferd som hindrer deg i å nå dine mål. Utfordringer kan også ses som uoppdagede muligheter.

Veiledning

Veiledning har fokus på din rolle som profesjonell og hvordan du kan benytte fagkunnskapen din mer hensiktsmessig i ditt daglige arbeid som fagperson. Dette kan være både som leder eller ift. dine klienter, pasienter, brukere eller andre.

Lederutvikling

Ledercoaching er god støtte for ledere som ønsker å utvikle sin lederstil, håndtere konflikter eller mestre å ta vanskelige valg.

Ofte er de å lede i gode dager noe mange kan mestre. Mens å lede i motgang, endringer, omstilling eller når tilliten forvitres, er mer utfordrende. Det er da lederskapet er så viktig og ikke minst krevende. For å utvikle seg som leder, trenger vi å integrere læring både i hodet, kroppen og i følelsene. Det er da ledelsesendring virkelig kan skje 

Coaching gruppe for arbeidstakere

Det er ikke bare ledere som trenger støtte og utvikling. Søk støtte sammen med andre arbeidstakere i en egen coachinggruppe. Finn måter du kan løse utfordringer på, i din jobbhverdag, i coachgruppen.

Gruppen passer for alle arbeidstakere, også de som ønsker å utforske andre karrière muligheter. Den kan også være til god hjelp for de som jobber med endring i arbeidslivet og i organisasjoner, uavhengig av stilling. Ta kontakt for mer informasjon og påmelding til rett gruppe.

Kristin Borge-Hansen

Gestaltterapeut, coach og veileder

MSc, MNGF & MGPO

 

Bygdøy Allè 21, 0262 Oslo

E-mail   kristinborge@hotmail.com                     

Telefon  + 47 976 73 691